Sunday, June 13, 2010

Twittiquette lesson of the day: MT vs. RT vs. PRT vs. "via".

No, I don't make this stuff up. (Via @LyndsiM.)