Thursday, September 17, 2009

Hardware keyboard for iPhone? (Via mjgardner.)