Wednesday, September 16, 2009

Hardware keyboard for iPhone? (Via mjgardner.)