Thursday, November 18, 2004

The Matrix: A haiku interpretation.